san andreas mp

najde te tu vše o sa-mp a san andreas

příkazy do konzole

Counter Strike 1.6 - příkazy do konzole

Client
adjust_crosshair změníte barvu animovaného zaměřovače
ambient_fade 100 nastavuje délku do které můžete specifické zvuky (např. v Italy zvuk radia)
cl_hidefrags 1 tímto příkazem nevidíte fragy - kills/deaths jiných hráčů - třeba svoje
cl_observercrosshair 1 zapne křížek v sledováku/spectator mode (0 = off)
cl_showfps 1 tímto příkazem zapnete zobrazování frámů za sekundu na vaším monitoru
clear smaže všechno z konzoly
cmdlist vypíše seznam všech příkazů do konzoly. Jak napíšete "cmdlist a", vypíšou se jen příkazy, které začínají písmenem "a"
connect IP připojíte se na server s danou ip adresou
cvarlist vypíše do konzoly všechny přeměny, které uživatel změnil
disconnect odpojíte se ze hry
drawradar zapnete si radar
exec x.cfg vykoná všechny příkazy, které obsahuje soubor x.cfg (skripty, změna bindů, příkazy do konzoly...)
exit ekvivalent k příkazu quit
fakelag 0 simuluje lag. Vyšší číslo = delší lag
fakeloss 0 simuluje ztrácení paket. Vyšší číslo = víc ztracených paket
fastspristes 0 při hodech smoke granátů si zapínáte realitu zobrazovaných smoke puffs - rozsah je od 0 do 2 pricom 0 = nejvíc realistické (při hodnotě 1 nebude smoke sedy, ale bílý)
gamma 3 nastavíte výšku gammy (při nastavení gamma 99 a vyšší vám začnou při střelbě modely ostatních hráčů blikat na červeno, což se může v tmavých prostorech hodit)
hideconsole skryje konzolu
hideradar vypnete radar
hisound 1 zapnete zvuk vyšší kvality - 1=22kHz, 0=11kHz
hud_centerid 1/0 zapnete/vypnete zobrazení jména hráče (když míříte na hráče bude se vám vypisovat jeho jméno a zdraví)
hud_fastswitch 1/0 zapnete/vypnete "rychle přehazování". Když je 0, musíte výběr zbraně potvrdit střelbou, Když je 1 jen stlačíte klávesu, na které je nastavený slot 1/2/3 a zbraň se vám okamžitě hodí do ruky
hud_saytext_time 5 nastavíte jak dlouho vám na obrazovce zůstanou say a say_team správy (0=žádné správy na obrazovce)
kill zabijete se a budete muset čekat, dokud neskončí kolo
lefthand 0/1 vypnete/zapnete držení zbraně v levé ruce
m_filter 1/0 zapnete/vypnete filtrování myši (smoothing)
m_pitch 0.022 nastavíte "mouse pitch" (rychlost pohybu myši směrem nahoru a dolu). Zápornými čísly nastavíte inverzní mouselook
m_yaw 0.022 nastavíte rychlost pohybu myši směrem do stran
max_shells 300 koordinujete maximálně množství zobrazovaných nábojnic
name xxx změníte si jméno na xxx. Pokud chcete mýt v jméně mezeru, např. chcete mýt jméno Nejlepší Hráč :), napište name "Nejlepší Hráč" (v uvozovkách). Jméno si můžete změnit jen když žijete!
net_graph 1/2/3 zapněte zobrazování fps, přijatých, odeslaných a ztracených údajů na vašem monitoru
nosound 1/0 zapínáte/vypínáte zvuky
ping zjistíte zpoždění (ping) ostatních hráčů na serveru
playdemo x pustíte demo ze souboru "x.dem" v normální rychlosti
playvol 9 nastavíte hlasitost při přehrávání dema
quit úplně opustíte hru
r_decals 250 nastavíte maximální počet decal (=stopy po kulkách, krv...)
r_drawviewmodel 1/0 zapněte/vypněte si zobrazování zbraně na monitoru (slouží na zvýšení fps)
r_dynamic 1/0 zapněte/vypněte "dynamické osvětlování"
r_mmx 1/0 vypněte/zapněte MMX počítání (podporované MMX procesory)
reconnect občas se stává ze jste nespokojený se svým SCORE či nemáte zapnutý radar (i přesto se napíše draw radar a nic se neděje). V takovém případě se reconnectnětě uvedením příkazu - stále budete na serveru a vaše nikdo neobsadí
record x začne nahrávat demo do vašeho cstrike adresáře
retry 4krat se pokusí napojit na server, na který už pokusy o připojení selhali
say_team xxx příkazem chatujete z team kolegami - napíšete say_team: mezera a chat určený pro teammates
say xxx příkazem chatujete - napíšete say: mezera a svůj text (Pokud píšete delší text, je třeba dát do uvozovek)
scr_conspeed nastavíte, jak rychle se konzola "vyroluje"
snapshot sebrání a uložení snapshot ve formátu .tga do Half-Life adresáře
screenshot sebrání a uložení screenshot do Half-Life adresáře
sensitivity 5.0 nastavujete si citlivost krysy v hře
setinfo dm 1 zapnete tým zobrazování brifingů každé spuštění mapy (0 = off)
showbriefing zobrazí se vám briefing mapy
showinfo 1/0 zapnete/vypnete zobrazování všech paket
showpause 1/0 zapnete/vypnete pauzu displeje
showram 1/0 zapnete/vypnete zobrazování volných rámků
startdemos začne v pořadí přehrávat dema
stop zastavíte nahrávání dema
stopdemo zastavíte přehrávaní dema
stopsound zastavíte přehrávání zvuků
timedemo x přehraje x.dem soubor s maximálními možnostmi fps a hlasy přiměřené fps
timeleft zjistíte kolik času zůstává do konce mapy
timerefresh slouží na zjištění fps vašeho PC (vaše postava se otočí o 360 stupňů a CSko vám spočítá, kolik fps vidíte za těchto 360 stupňů).
violence_ablood 1/0 zapnete/vypnete zobrazování krve
volume 0.6 nastavíte si hlasitost reproduktorů/sluchátek - rang od 0 do 1
votemap xx hlasujete za změnu mapy na jinou, kde xx je číslo mapy (zjištěním příkazu listmaps)
room_type 0 odstraní bug ozvěny

Server
changelevel de_dust změní mapu na dust
map de_dust změní mapu na dust
sv_restartround 1 za 1 sekundu restartuje hru
sv_gravity 800 měníte gravitaci ve hře – čím menší tým vyšší skoky/(800 standart)
sv_cheats 0/1 vypnete/zapnete možnost cheatování ve hře (gl_alphamin 1; impulse 101...) – admin, který nastaví 1 je šílenec :)
sv_password xxx nastavíte na server heslo, které bude xxx
mp_timelimit 30 mapa se bude hrát 30 minut, potom se mapa automaticky vymění (0 vypne)
mp_roundtime 3 udává časovou délku v minutách jednoho kola (od 1- 8)
mp_buytime 0.5 udává časovou délku v minutách, po které vám je umožněný nákup
mp_freezetime 1 udává dobu v sekundách, po které bude hra na začátku každého kola zamrznuta.Slouží na nákup zbraní a vybavení
mp_forcechasecam 0/1/2/3 0 je pre free-look mód, 1čka vám umožňuje v spectator módě sledovat vašich teammates, 2jka vám zablokuje jakékoliv „lítaní“ a uvidíte část mapy, kde jste umřely, 3ka vám uzamkne přesně pohled na hráče bez toho, aby jste mohli jakkoliv „lítat“ okolo něho. To se často využívá při CW, kdy v teame mrtví spoluhráči nemohou nakukat za roh a napovídat kolegovi, že „nepřítel se blíží z pravé strany“
mp_fadetoblack 1 po smrti vám automaticky ztmavne obrazovka (0 = off)
allow_spectators 1 na serveru se můžou pohybovat spectatori (0 = off)
mp_c4timer 45 udává, kolik sekund bude bomba tikat, kdy vybuchne (standart 45 na publicu, při CW je 35s)
mp_startmoney 800 nastavením této peněženky určíte, kolik dolarů bude mýt každý hráč v nové mapě v prvním kole. 800 je standart.
mp_autoteambalance 1 v případě, že v jednom týmě je o dvou a více hráčů, zapnete automatickou balanci hráčů (vyrovnání) do týmů (vypnete, tak že za 1 dáte 0)
mp_limitteams 1 znamená, že jeden tým může mýt max. o jednoho hráče víc jako druhý (můžete číslo různě měnit – nulou vypnete)
mp_autokick 1 každý TeamKiller bude vykopnutý ze serveru (vypnete tak že dáte za 1 – 0)
mp_friendlyfire 1 zapnete friendly fire – 0 vypne
mp_tkpunish 1 TeamKiller si další kolo nezahraje – že zabil vlastního hráče
mp_hostagepenalty 3 po zabití 3 hostage-ov vás server vykopne
mp_mapvoteratio 0.6 udává, kolik procent hráčů je potřebných na otestování nové mapy – 0.6 znamená že musí hlasovat za mapu minimálně 60% hráčů (rozsah je od 0.0 do 1.0)
listplayers vypíše vám seznam hráčů a jejich id na serveru – slouží na kickování a o vyhození hráče ze serveru
status vypíše se vám seznam hráčů na serveru, jak dlouho už hrají, IP adresa, choky a lossy
mp_logmessages 1 tímto příkazem zapnete logování (zapisovaní) chatu do souboru (0 = off)
kick xxx tímto příkazem vykopnete ze serveru hráče – xxx je jméno hráče
kick #15 tímto příkazem vykopnete ze serveru hráče, kterého ID je 15 (ID zjistíte napsáním příkazu „listplayers“ od konzoly). Mřížka je povinna!
addip "minutes" "IP" slouží na bannování hráče ze serveru (t.z. po určitou dobu nebude server pro bannutého hráče přístupný. bez #
remove "IP" bann na IP/hráče odstraníte. bez #
users vypíše seznam hráčů, jejich identifikační číslo (slouží to hlavně na bannovaní ze serveru, případně když je někdo cheater (vy to zjistíte), tak ho v budoucnosti můžete vždy usvědčit na základě tohoto čísla)
lambert -1.0001 uvidíte všechny věci jasně bez použití baterky
decalfrequency 0 umožní sprayování log donekonečna okamžitě za sebou (číslo označuje interval po kterém můžete opět sprayovat) :))

 
za návštevu !!!