san andreas mp

najde te tu vše o sa-mp a san andreas

CoD 4-mise

AC130

Obrázek mise AC130

Aftermath

Obrázek mise Aftermath

Airlift

Obrázek mise Airlift

Airplane

Obrázek mise Airplane

Amada

Obrázek mise Amada

Ambush

Obrázek mise Ambush

Blackout

Obrázek mise Blackout

Bog A

Obrázek mise Bog A

Bog B

Obrázek mise Bog B

Cargo Ship

Obrázek mise Cargo Ship

Coup

Obrázek mise Coup

Hunted

Obrázek mise Hunted

ICBM

Obrázek mise ICBM

Jeep ride

Obrázek mise Jeep ride

Killhouse

Obrázek mise Killhouse

Launch Facility A

Obrázek mise Launch Facility A

Launch Facility B

Obrázek mise Launch Facility B

Scout sniper

Obrázek mise Scout sniper

Sniper escape

Obrázek mise Sniper escape

Village Assault

Obrázek mise Village Assault

Village Defend

Obrázek mise Village Defend

 
za návštevu !!!